אבל אשמים אנחנו! ישראל אהרן קלצקין תוקף את הסיקריקים בטור מיוחד ל'קוקר'

21/08/2013, 8:08

  עומדים אנו בימים אלו בפני מערכה של רשעי ישראל באיצטלא חרדית, מול עם ישראל ומאוריו. קומץ קיצונים המכונים סיקריקים (שמם מגיע להם בצדק, כך נהגו הסיקריקים בזמן החורבן