Kipke

רשת 'יש' הוציאה את קריית ספר ממפת המבצעים – כל הפרטים

12/06/2013, 19:33

קרטל המחירים במודיעין עילית הגבוה ביותר במגזר החרדי, וזאת  בשל אי התחרות בעיר החרדית שם הגיעו המחירים לשיא של כל הזמנים. על שוק הצרכנות במודיעין עילית,  חולשת  רשת בר -כל