Kipke

שריפה בכלא מעשיהו: המשטרה נערכת לפינוי האסירים

28/04/2013, 16:04

מתעדכן. עשרות שוטרים וצוותי כיבוי מנסים להשתלט על שריפה שפרצה בבית הכלא מעשיהו. המשטרה והשב"ס נערכים לפינוי הכלא מיושביו שריפה שפרצה בחצר בית הכלא מעשיהו מאיימת על שלומם של