Kipke

המועצה המקומית 'רכסים' זכתה בארבעה כוכבי יופי בתחרות המקלטים היפים

02/04/2013, 19:54

בתחרות המועצה לישראל יפה ופיקוד העורף: המועצה המקומית 'רכסים' זכתה בארבעה כוכבי יופי בתחרות המקלטים היפים בתוך כך, הישוב רכסים במקום השני בארץ בתרומות דם על ידי התושבים באחרונה