Kipke

נפילת הרקטה בשדרות: הוצבה כיפת ברזל בעיר

20/09/2015, 19:59

המערכת הוצבה לאחר שביום שישי נורתה רקטה מעזה אל עבר ישראל ונפלה בעיר שדרות החליטו בחיל האוויר לפרוס את המערכת בעיר. כך הותר הערב לפרסום