פסק מפתיע: קונה תפילין ב'שחור'? אסור לברך על התפילין

25/02/2014, 15:42

בימים אלו הוציא מכון כת"ר ספר חדש תחת הכותרת "בין אדם לשלטון" העוסק בענייני תשלומי מסים לאור ההלכה: תוקף חוקי המס, גבולות תכנון המס, שאלות בארנונה, תשלומי חניית רכב