Kipke

'לאומי' במהלך מקיף לעסקים קטנים ובינוניים: משיק את "קרן לאומי" לעסקים קטנים ובינוניים – בהיקף של 3 מיליארד שקלים

21/05/2013, 9:00

'לאומי' במהלך מקיף לעסקים קטנים ובינוניים: משיק את "קרן לאומי", הקרן הגדולה בישראל לעסקים קטנים ובינוניים – בהיקף של 3 מיליארד שקלים, זאת כחלק מ"לאומי עסקים" – מעטפת כלים ושירותים