Kipke

בעקבות הגידול במספר כלי הרכב בישראל: משרד התחבורה מודיע כי הוא נערך להנפקת לוחית רישוי בת שמונה ספרות

04/02/2013, 23:49

לאחר שמידי שנה מתווספים למרשם כלי הרכב בישראל כ- 230 אלף כלי רכב חדשים. ועל פי נתוני אגף מערכות מידע שבמשרד התחבורה, הסדרות הקיימות, המוקצות למספרי הרכב יספיקו לארבע