בחזור מליז'ענסק: ברית ושני פדיון הבן – גלריה

25/03/2014, 16:48

   יחד עם קבוצה גדולה של חסידים מארה"ב, שהה הרב משה יהושע וולדמן מנהל ארגון "מקוה רמ"א" – בעיירת ליז'ענסק שבפולין, לכבוד היארצייט של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נעסק זי"ע.