חתונה לנין אדמו"ר מלעלוב פשיסחא זצ"ל עם נכדת המשפיע הרב ארלנגר – גלריה

06/01/2014, 1:41

אדמורי"ם רבנים עם קהל חסידים ואוהדים השתתפו בשמחת החתונה לנין האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל נכד לבנו הרב ישראל דוב בידרמן בן לחתנו הרב מרדכי דוד בידרמן עם בת הרב