ביוזמת עיריית ביתר עילית אלפים מתושבי העיר בעצרת תפילה וזעקה לרפואת מרן הגרח"ע יוסף שליט"א- תיעוד

06/10/2013, 0:27

במעמד המרגש שבו השתתפו מרנן ורבנן, חברי מועצת החכמים, בני מרן הגרח"ע יוסף ורבני העיר שליט"א קראו ההמונים פרקי תהילים, ערכו תפילה מיוחדת שלוותה בתקיעה בשופרות, וסיימו בקבלת עול