כוחה הרע של ליצנות / הרב לסרי

19/06/2015, 14:48

כוחה של ליצנות! טורו השבועי על פרשת השבוע של רב קהילת מרילנד שבארה"ב לקריאה ולצפיה

העונש המיידי למזלזלים בת"ח • סיפור מבהיל מלפני שבוע

25/03/2014, 20:05

לפנינו מעשה מזעזע, אשר אירע לפני מספר ימים, במוצאי שושן פורים, שסיפר אחד מעדי הראיה למעשה שנכח במקום: "היה זה ביום שני, ט"ו אדר ב' התשע"ד, יום שושן פורים.

Kipke

ולמלשינים אל תהי תקווה: פסק הלכה: יש לסגור את המלשינון

26/02/2013, 20:09

עם פתיחת 'קו הצדק' הטלפוני אותו מפעילה רשות המסים עבור דיווח אזרחים על מעלימי מיסים, הוציא מכון כת"ר לכלכלה על פי ההלכה נייר עמדה הבוחן את פתיחת ערוץ ההלשנה