Kipke

ויבוא השלישי ויכריע? הרב גרוסמן שוקל להתמודד לרה"ר

16/06/2013, 14:22

התפתחות משמעותית בבחירות לרה"ר;  לאחר המתקפה החזיתית של  הגר"ע יוסף שליט"א  כנגד המעומד למשרת הרב האשכנזי לרה"ר, מעומד  חדש ומפתיע נכנס לזירה.   הגרי"ד גרוסמן רבה של מגדל העמק צפוי