Kipke

בבית היהודי משבחים את מגל: "חזר בתשובה"

25/11/2015, 12:54

היום הודיע חבר הכנסת ינון מגל כי הוא פורש מתפקידו כיו"ר סיעת הבית היהודי בכנסת, וזאת לאחר פרסום העדויות הקשות נגד חבר הכנסת ינון מגל, ולאחר הפגישה שקיים באישון

Kipke

פרשת מגל: המשטרה החליטה לפתוח בחקירה

24/11/2015, 20:58

אחרי שהגיעה עדות ממתלוננת שלישית נגד חבר הכנסת ינון מגל יושב ראש סיעת הבית היהודי החליט ממלא מקום מפכ"ל המשטרה לאשר פתיחת חקירה נגדו {חשוד בפלילים}