המוהלים החרדים המפורסמים בישראל

05/10/2016, 14:11

ברשימת עשרת המוהלים המפורסמים בישראל מככב ברשימה הרב חיים משה וייסברג, 60, ירושלים מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל. וכמה הם גובים? { בבריתו של אברהם}