Kipke

מסתמן • כינוס מועצות גדולי התורה של דגל התורה ואגודת ישראל יתקיים ביום רביעי הקרוב בהשתתפות הגראי"ל שטינמן והאדמורי"ם מבעלזא וויזניץ'

05/02/2013, 0:50

לאחר שבמשך היום הגראי"ל שטיינמן לא נתן את אישורו למהלך מכיון שלא רצה להשתתף עד שנודע לו כי אכן כל החסידויות המשוייכות לאגודת ישראל יטלו חלק במועצת, לאחר שהושגה