Kipke

התחזית: שלג קל בירושלים

29/12/2015, 18:42

הסערה האמיתית תחל בחמישי בלילה, מכות רוח עזות, ברקים ושאר המאפיינים, בהרי הצפון, ברמת הגולן ירדו שלגים. בשישי בבוקר, גם בפסגות הגליל צפוי שלג . שלג קל צפוי בפסגות

Kipke

תתכוננו: שבוע הבא: גשום (וידאו)

28/11/2015, 22:25

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ. ביום שני צפוי גשם מקומי בצפון שילך ויתחזק.

הפעם זה סופי;יהיה שלג כבד כמו בשנה שעברה

17/02/2015, 21:02

השלג בירושלים החזאי''הסופה תזכיר את הסופה של שנה שעברה''