Kipke

בני ברק: ילד התחשמל כשהחדיר מחט לשקע – תמונות

04/08/2013, 2:20

מסתבר שכמה שמזהירים אותנו שנשמור על ילדינו מפני החדרת חפצים לכל מיני מקומות שאיש לא יודע התוצאות, זה לא עוזר. זה מה שאכן קרה בעיר בני ברק במוצאי שבת