Kipke

מפעים: שמע לגר"ח ומצא אוצר

18/03/2015, 22:34

"תמשיך בקירוב ותמצא אוצר" הבטיח הגר"ח לשואל. לאחר מספר ימים הוא נדהם לגלות כי ההבטחה התקיימה במלואה. הסיפור המלא

התגלה מטמון מטבעות נדיר מתקופת חורבן בית שני

05/08/2014, 12:42

סמוך לכביש ירושלים- ת"א, התגלה ישוב יהודי מתקופת חורבן בית שני ובאחד מבתיו נמצא חבוי, מטמון מטבעות נדיר:

מבצע "חיבוק איתן": האד' מויז'ניץ שיגר מטבעות ברכה לחיילים

24/07/2014, 20:08

במהלך הביקור העניקו לחיילים בבסיסי וריכוזי הצבא שבאזורי הלחימה וכן לפצועים בבתי החולים מטבעות ברכה ושמירה ששיגר מרן האדמו"ר מויזניץ