תיעוד נדיר: כך מתנהל עסק למכירת מטעני חבלה בעולם התחתון

11/09/2013, 13:58

מדובר בתיעוד נדיר שהגיע לערוץ 2, שבו הוסרט במצלימה נסתרת הקלות שבה ניתן לקנות מטען חבלה בעולם התחתון. ברכב שתועד על ידי המשטרה ישבו שניים האחד הוא סוחר הנשק