"אם לא מתגייסים לצה"ל מבטלים מצות עשה"? הרב דרוקמן כותב ב'קוקר' מכתב חריף לרבנים דת"ל

06/03/2014, 22:06

תגובה לרב רפי פויירשטיין

האם החתונה תתקיים בב"ב עם אשת סרבן הגט? גם דיינים שהתירו את הגט חזרו בהם- התפתחות בפרשה בעקבות חשיפת "קוקר"

21/11/2013, 23:28

החתונה שתתקיים בב"ב עם אשת סרבן הגט: – בפנים המכתב והסיפור המלא והמטלטל – בלעדי האדמו"ר מלעלוב ארה"ב שהוא כידוע אחד מגדולי צדיקי הדור, החליט שלא ניתן להבליג עוד