Kipke

התשובה למלשינון רשות המיסים: מלשינון מוכרי חמץ

21/03/2013, 18:58

הפתעה בעיריית חיפה, לאחר שכבר שנים לא נאכף איסור מכירת חמץ בעיר, מעכשיו נעשה סדר בענין. יוזמה חדשה של ראש העיר להקים מלשינון שידווח על מוכרי החמץ בפסח, זאת