העונש המיידי למזלזלים בת"ח • סיפור מבהיל מלפני שבוע

25/03/2014, 20:05

לפנינו מעשה מזעזע, אשר אירע לפני מספר ימים, במוצאי שושן פורים, שסיפר אחד מעדי הראיה למעשה שנכח במקום: "היה זה ביום שני, ט"ו אדר ב' התשע"ד, יום שושן פורים.