בעיצומה של השבת: מצנחי רחיפה מעל מיר ברכפלד

06/12/2014, 19:39

במהלך השבת חגו מטוסים קלים מעל שמי מודיעין עילית, והפרו את שלוות השבת בעיר החרדית.