מרלין וניג חסידת בעלזא תתמודד ברשימת התעוררות לעיריית ירושלים: "רוצה את תיק הקולנוע" • וניג ל'קוקר': "איימו על ילדיי שיוציאו אותם מהחיידר"

16/09/2013, 1:10

 חרדית חסידית בעלזא תתמודד במסגרת רשימה חילונית למעוצת עיריית ירושלים, תנועת "התעוררות" סוגרת את רשימתה הסופית למועצת העיר. הרשימה מונה 18 חברים שיתמודדו בבחירות הקרובות. מרלין וניג חסידת בעלזא  תוצב