שריר או משבר? שלומי אמונים דורשת מעורבות ב'המודיע'

02/10/2014, 18:55

הקשיים בעיתון המודיע: המשקיע החדש פרש. שלומי אמונים דורשת התערבות במהלכים.- כל הפרטים