מתן תורה – למה בכפייה? / הרב לסרי

22/05/2015, 14:09

מה היה בשעת מתן תורה? האם באמת הקב''ה בחר בנו מכל העמים? מדוע היה צריך לכפות עלינו הר כגיגית שנקבל את התורה? הרי עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע"? מה