נתניהו בנתק עם בתו החרדית

05/06/2016, 11:17

לפני כשלושה חודשים נולדה נכדה לבתו החרדית של ראש הממשלה נועה. לתינוקת קוראים רחל. חודשים חלפו ונתניהו לא טרח לבקרה. { בגלל שרה}