Kipke

חברי ועדת הבריאות בכנסת אירחו את ראשי ארגון 'חיים לילד'

31/12/2015, 1:41

יו"ר 'חיים לילד' ראובן סקלר נפגש עם חברי ועדת הבריאות של הכנסת וביקש מהם לפעול לכך שקופות החולים יממנו את שהיית חולי מחלות הריאה בים המלח כמו כן הכרה