מה אמר הסטייפלר לאיש שרצה להתאבד • עונשו הנורא של הפוגע בצדיק (סיפור נורא) • הגר"ח קניבסקי והסיגריה • ועוד סיפורי פלא בני זמנינו האזינו במדור הכנה לשבת – בלעדי

04/10/2013, 10:44

*למה מנתה התורה מיד את שמות בני נוח ואמרה אלה תולדות נח וכו'? *האם הקב"ה התחרט על כל הבריאה? וא"כ איך נח נותר? (הסבר מופלא על מציאת חן בעיני