פרשת לך-לך- מעשה אבות- סימן לבנים-כיצד?

31/10/2014, 11:03

ניסיון הרעב בארץ- מה המיוחד בו?