Kipke

המאבקים בחיים!

27/11/2015, 15:38

להמשיך להאבק! המאבק בין יעקב לשרו של עשיו , היה על תכלית החיים. עשיו - גשמיות . יעקב רוחניות. עד שראה המלאך כי לא יכול לו, מה עשה? נגע

בכל מצב יש לצעוד רק עם בורא עולם / הרב לסרי

23/10/2015, 14:56

יהודי צריך ללכת, להמשיך הלאה, לעזוב הכל מאחוריו. לא משנה אם נפלת. או לא הצלחת עד עכשיו. עזוב הכל - ותלך! תצעד יד ביד עם בורא עולם!!