השתטחה על ציון ה'נועם אלימלך' ונושעה(וידאו)

01/03/2016, 18:08

: שחקנית מעושרות שרה שנירר זכתה לחבוק 2 בנים בזכות השתטחותה על ציון ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק. צפו {מופת בליז'ענסק}