Kipke

ליצמן נוקם בישי: "בגלל ועדת הכלכלה לא אתמוך בו לראשות העיר – בכל מקרה לופוליאנסקי מתמודד"

23/05/2013, 22:29

 חברי הכנסת יעקב ליצמן  נוקם בישי: לפני כחודש ליצמן חשק בתפקיד יו"ר ועדת הכלכלה שהיה מחזיר לו במעט את כבודו האבוד, היה זה בימים שעוד ישי – דרעי –