מכתב גיוס לנוער נושר – גם ממוסקבה מצטרפים לעצרת

02/03/2014, 13:13

מכתב גיוס לנוער נושר היום, כהבעת מחאה חריפה על הפגיעה החמורה בכבוד התורה ולומדיה, יצאו רבבות רבבות לרחובה של עיר ויזעקו את כאב הפגיעה בתורה ובכבודה. ההשתתפות בעצרת אינה