Kipke

השר אריאל בביקור בישיבת נתיבות יוסף: "מצפה מהנשיא לגנות את הפגיעה" – גלריה

05/04/2013, 13:16

בעקבות מעשי הונדליזם הקשים בבית המדרש ובפנימיה של ישיבת נתיבות יוסף, על ידי פלסטינים שחדרו ליישוב מצפה יריחו, הגיע לישיבה הבוקר (שישי) שר הבינוי והשיכון אורי אריאל יחד עם