אל תביט לאחור!

30/10/2015, 14:24

מדוע נהפכה אשת לוט לנציב מלח?