שוב אותו סיפור? הקניית עקרונות באמצעות – הסיפור

19/02/2014, 14:31

לחנך ילדים זה לא משחק ילדים. אנו מצפים שילדינו יבינו את חשיבותם של עקרונות מסוימים, אך לא תמיד יודעים כיצד לחנך אותם לכך ולהקנות זאת. יש דרך נוספת להקנות