Kipke

מצפון תפתח הרעה: מטוסי קרב של ישראל תקפו בסוריה – ויתר אירועי השבת

05/05/2013, 0:26

האירוע המרכזי של השבת היה בשמי לבנון: ישראל תקפה בסוריה במהלך השבת על פי דיווחים מסוריה מטוסי F-16 תקפו במספר מוקדים בין דמשק לביירות, אחת התקיפות פגעה באתר שנמצא