Kipke

"סגל ורהב מאיר השתוללו והפכו לנערי הפוסטר של ההוריקן הלאומני"

15/06/2015, 17:15

בפנאל שנערך בכינוס של מועצת יש"ע להסברה ותקשורת, דיברו הכתבים הפוליטיים עמית סגל ורביב דרוקר על התקשורת הישראלית מההתנתקות ב-2005 ועד הבחירות ב-2015: