קטיושה מתוקה שלי • סיפור עצוב על משפחה שהתפרקה / קובי לוי

25/04/2014, 15:58

קטיושה מתוקה שלי זה קורה במשפחות הכי טובות. היצר הרע יודע באומנות דייקנית כיצד להכניס מקלות רעים ולהבי סכינים, בגלגלי משפחות שראוי להתפאר בהן. השלום, האחווה והידידות יכולים לשוט

Kipke

סיפור לשבת: שטרות של מסירות נפש

15/03/2013, 8:44

שטרות של מסירות נפש עוד בהיותו נער צעיר לימים נודע שמו של הצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב כמתמיד עצום וכגאון הבקי בכל מכמני התורה, ויהודי בארדיטשוב והעיירות סביב