בנות הסמינרים משתלבות בשוק העבודה, וכמה הן משתכרות? כנסו

16/09/2013, 17:37

  שיעור גבוה של בוגרות הסמינרים להוראה (92.5%) ובוגרות לימודי הנדסאות (90%) במגזר החרדי השתלבו בשוק העבודה. השכר החודשי הממוצע של בוגרות הסמינרים להוראה ולחינוך העובדות במקצוען עמד על