סנגוריה חדשה מבית ממלכת התורה "עוז והדר"

09/04/2014, 11:40

במסגרת מפעלי תורת החסידות של 'ממלכת התורה – עוז והדר' באה בשורת החידוש וההדרה גם לספר הקדוש 'קדושת לוי' אשר חיבר מליץ היושר רבי לוי יצחק בן שרה סאשה