Kipke

מזעזע: נקלט במצלימה אדם מסייע לקשישה ואח"כ שודד אותה בחניקה

05/08/2013, 23:21

כנראה שלאכזריות ורוע לב אין גבול, בסרטון שמוצג לפניכם נצפה שודד עלוב חונק קשישה על הליכון, לאחר שזיהה משהו בכיסה. המקרה אירע בניו יורק שבארה"ב, קשישה מבוגרת יצאה קצת