עלות עצרת המיליון: 600 אלף ש"ח

26/02/2014, 12:26

החלה ההיערכות לעצרת המיליון. הוקמה ועדת היגוי. פרסום קלמן V ילווה את מסע הפרסום והיח"צ