מגזין סוכות • בכל יום שישי עוזבת שורה של בעלי עסקים את החנויות ויושבת ללמוד • סיפורו של 'כולל יום שישי' בבני ברק

24/09/2013, 17:13

מדוע עוזבים אברכים ואנשים עובדים את הכל ביום שישי והולכים ללמוד תורה? סיפורו של "כולל יום שישי" בבני ברק לפני כחמש שנים הגה ר' ישעיהו גרינשפן, מתווך דירות נודע