Kipke

הפשיטה: איש עסקים חרדי מירושלים פשט רגל והפסיד סכומי עתק – עשרות אברכים נפלו עמו

06/05/2013, 0:02

איש עסקים חרדי ירושלמי מוכר מבית וגן , הותיר אחריו משקיעים רבים ללא כסף לאחר נפילת ענק כך דוח ב"קו החשיפות" . על פי הדיווח של הכתב מני גירא