סיפורים מצמררים בני זמנינו – האזינו לשיחה מרגשת במיוחד מהמשפיע רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב – בלעדי

17/07/2013, 9:32

איכה ישבה בדד – מה דורשים מאיתנו ביום זה? החת"ס כותב דברים נוראים ביום זה שיכולים לשמוע את קול ה' בוכה ביום זה יכולים להתקשר עם הקב"ה ולפעול כל