Kipke

עמותת עתים פונה ליועה"מ לממשלה בדרישה לשלול מהרב שמחה קוק זכות בחירת רב ראשי

04/07/2013, 19:16

המאבק ברבנים ובאלו שיש להם זכות בחירה עולה שלבים כל יום, ונראה שאין לה סוף. היום (חמישי) הוגשה פנייה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה על ידי ידי עמותת "עתים", להדיח