בין הנרצחים: הרב משה טברסקי הי"ד – ראש כולל 'תורת משה'

18/11/2014, 11:18

ראש כולל ומגיד שיעור. הרב משה טוורסקי הי"ד הוא אחד הנרצחים בטבח המחריד בירושלים.